среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki z Winylu na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Budowa balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachety plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane plot PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane plot plastikowe na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий